Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine in avtorske pravice

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.knkfuzinar.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je Koroški nogometni klub Fužinar.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) je prepovedana.

Vsebina spletne strani podjetja www.knkfuzinar.si je avtorsko zaščitena. Za kopiranje podatkov in informacij, predvsem za uporabo besedil, delov besedil in slikovnega gradiva na spletni strani, je treba pridobiti dovoljenje društva NK Fužinar.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.knkfuzinar.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.knkfuzinar.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

NK Fužinar ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.knkfuzinar.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost NK Fužinar za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

NK Fužinar se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar NK Fužinar niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

NK Fužinar se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

NK Fužinar  lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih NK Fužinar. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo NK Fužinar in jih NK Fužinar varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

KOROŠKI NOGOMETNI KLUB FUŽINAR