Vabilo na zbor članov 2019

 

VABILO na zbor članov NK FUŽINAR, socialno podjetje

 

Predsednik NK Fužinar, socialno podjetje na pobudo upravnega odbora sklicujem redni letni zbor članov NK Fužinar dne, 03.06.2017 ob 18. uri v prostorih "HOTELA SLOVENJ GRADEC" v Slovenj Gradcu.

Predlagani dnevni red :

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije zapisnikarja in overovitelja zapisnika

2. Poročilo predsednika

3. Predlog sprememb in dopolnil statuta

4. Volitve za popolnitve organov društva

5. Ustanovitev povezane pravne osebe

6. Sprejem ugotovitvenih sklepov

7. Razno


 

Volilno pravico biti voljen ima vsak član NK Fužinar s plačano članarino za tekoče leto, ki jo mora poravnati najmanj do 3.6.2019 do 18.00 ure.

Peter Stočko, predsednik NK Fužinar, socilano podjetje