Priročnik z globalnim učenjem do globalnih ciljev

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja predstavljajo pomembno zavezo globalne skupnosti. Kot je mogoče prebrati v priročniku, ki je pred vami, so cilji zahtevni, kompleksni in naslavljajo zelo različna področja gospodarskega in družbenega razvoja, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Njihova celovitost in univerzalnost je poseben izziv: vse države, vse lokalne skupnosti, pa tudi vse mednarodne povezave in organizacije naj bi cilje »prevedle« v svoje lastne programe uresničevanja.

Cel priročnik si lahko snamete tukaj